پلکسی گلس

پلکسی گلس + طراحی داخلی + سالن کنفرانس + دیوار پوش
اتاق مدیریت + طراحی داخلی + دکوراسیون اداری
طراحی داخلی + دکوراسیون اداری + سالن کنفرانس + اتاق جلسه