سازا | دفتر معماری و طراحی داخلی

تماس با ما 3445 2230 9821+

خیابان پاسداران

شنبه تا چهارشنبه 9 الی 18

بالا
ALT تصویر

محمد عزیزی پور

مهندس محمد عزیزی پور

محمد عزیزی پور

طراح و مدیر بازرگانی

تحصیلات:کارشناسی ارشد معماری