پروژه های ساختمانی

معماری

معماری داخلی

معماری داخلی
اطلاعات بیشتر
_

طراحی

_
 • مشاوره و برگزاری جلسات حضوری با کارفرما جهت آشنایی با سلایق وخواست ایشان
 • ارائه طرح پیشنهادی با توجه به شرایط پروژه، اصول معماری و نظرات کارفرما
 • ارائه اسناد، نقشه ها و تصاویر سه بعدی پروژه در قالب یک دفترچه
 • انجام اصلاحات احتمالی در طرح ها پیشنهادی تا جلب نظر کارفرما
 • بررسی و انطباق کامل نقشه های اجرایی با وضعیت موجود پروژه
 • آماده سازی نقشه های فاز دو اجرایی
_

نظارت

_

در صورتی که کارفرما تمایل به اجرای طرح توسط پرسنل اجرایی تحت امر خود داشته باشد دفتر معماری و طراحی داخلی سازا دیزاین خدمات زیر را جهت بهبود کیفی فرآیند اجرا به مشتریان خود ارائه می نماید:

 • برآورد دقیق مصالح مورد نیاز
 • ارائه صورت وضعیت و اقلام مورد نیاز در پروژه
 • تدوین برنامه زمان بندی اجرا
 • تبیین طرح و روند اجرا برای پرسنل اجرایی
 • پیشگیری از بروز اشتباهات احتمالی با نظارت به موقع و تعامل با پرسنل اجرایی و کارفرما
 • مدیریت مصرف مصالح جهت جلوگیری از اتلاف.
 • مدیریت اجرای طرح جهت انطباق با نقشه های اجرایی و رعایت ضوابط و استاندارد های مربوطه در اجرا.
_

اجرا

_

دفتر معماری و طراحی داخلی سازا دیزاین با بهره مندی از کادری توانمند در زمینه اجرا، فرآیند کار را با نظارت دقیق مدیران پروژه های اجرایی این مجموعه و بهره گیری از تیم های متخصص در زمینه اجرا و بر مبنای زمان بندی مشخص، از مرحله آغازین تا تحویل پروژه به کارفرمایان محترم به انجام می رساند. این مجموعه خود را متعهد می دانند تا با اجرای دقیق و رعایت اصول استاندارد و همچنین وفاداری به طرح، رضایت و خشنودی کارفرما را بدست آورده و طرح های پیشنهادی خود را به نحوی احسن و مطابق با آن به اجرا در آورد.

مشاوره از طریق واتساپ